Προσασία δεδομένων

 

Πιστότητα ταχύτητα εξυπηρέτηση τώρα και ηλεκτρονικά

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας μας και του πελάτη είναι η γνωστοποίηση από την πλευρά του πελάτη ορισμένων προσωπικών στοιχείων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Τα δεδομένα αυτά, με κανένα τρόπο δεν θ' αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός και αν αυτό επιβληθεί από οποιαδήποτε Δημόσια αρχή.


Η ιστοσελίδα δεν είναι συνδεδεμένη με κανένα τραπεζικό σύστημα. Έτσι μετά από την ολοκλήρωση κάθε παραγγελίας, θα ακολουθεί επικοινωνία ηλεκτρονική ή τηλεφωνική ,για την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων, το τρόπο αποστολής, τη χρέωση μεταφορικών (εάν υπάρχουν) και το τρόπο τρόπο πληρωμής. Όλα τα είδη θα αποστέλνονται στο πελάτη, μετά την εξόφληση του τιμολογίου.